Besparelse på varme

Der er mange penge at spare både på el og varme, hvis huset er ordentligt isoleret. Ordentlig isolering giver desuden et bedre indeklima og medvirker til at øge boligens værdi, både ved salg og omlægning af lån.

Tjek dit hus – Se den kommunale tilstandsrapport igennem Rockwool – Klik her.

Et hus på 100m² med tom hulmur bruger i gennemsnit godt 1000 liter fyringsolie mere end nødvendigt, og med de store stigninger på oliepriserne, er det ikke småpenge her er tale om. Her til kommer de store miljøbesparelser, så ud over at spare penge på olie udgiften, er du også med til at skåne miljøet ved ikke at udlede for meget CO².

Rockwool har beregnet at en hulmursisolering af f.eks. 150m² ydervæg kan spare atmosfæren for helt op til 4,8 ton CO² om året.

Vi er et autoriseret indblæsnings firma og via Energi Nord giver det vore kunder adgang til den tilskudspulje, der er et led i regeringens energihandlingsplan. Der er ydermere mulighed for finansiering over elregningen og vi er behjælpelige med ansøgningspapirerne.

Nogen forstiller sig at det er en omstændelig affære at få hulmursisoleret, men i virkeligheden er det klaret på en enkelt dag.

Besparelse på varme

Rockwool spar penge program

Klik på billedet ovenover for at læse mere Rockwool’s Spar Penge Program.